Paradas mercado

NÚM 3 – PEIXOS ALICIA Llaguts del Bolig, 15 689 240 031 Alcanar Platja
NÚM 5 – PEIXOS CLAUDIO Arsenal, 18 977740310-977740170 peixosclaudio@hotmail.com Ciutat
NÚM 8 De l’Àngel, 6, 2ª 649 239 699 Ciutat
NÚM 9 Bisbe Aznar, 1 2ª 977 740 158 Ciutat
NÚM 10 – ELVIRA Mestre Fargas, 46 1ª 690 962 085 Ciutat
NÚM 12 – PEIXOS CARMEN Lluís de Montsià, 20 1r 1ª 977 740 952 peixoscarmen@gmail.com Ciutat
NÚM 13 – CARNS DOLORS Migdia, 48 1r 2ª 977 742 321 Ciutat
NÚM 14 12 d’Octubre, 41 1r 616 505 757 Ciutat
NÚM 16 Trinquet, 12 639 568 255 Alcanar